Publicidade en revistas

Para os anunciantes

Opcións de rexistro:

Os parámetros da revista: A4, a toda cor, 60 páxinas, fixación - clip, tapa - verniz selectivo.
Programación do lanzamento do xornal: trimestral

En 2021 sairán á venda 4 números da revista Potato System.

Nº 1 data de lanzamento: 25 de febreiro, prazo de presentación: 8 de febreiro
Data de lanzamento no 2: 2 de xuño, data límite de envío de materiais: ata o 16 de maio
Nº 3 data de lanzamento: 8 de setembro, data límite para a presentación de materiais: ata o 23 de agosto
Data de lanzamento no 4: 19 de novembro, data límite para a presentación de materiais: antes do 1 de novembro

Difusión da revista: a partir de 2500 exemplares.

Para cooperación, escríbenos

Información e revista analítica interrexional "Potato system"

A revista está rexistrada polo Servizo Federal de Supervisión de Comunicacións, Tecnoloxías da Información e Comunicacións de Masas

Certificado PI nº FS77-35134