Información de restricción

Cando se usa información en Internet e en soportes impresos (incluída a citación), é obrigatorio un hipervínculo ao sitio da revista Potato System.A opinión editorial non sempre coincide coa opinión dos autores, os anunciantes son responsables do contido dos materiais publicitarios.